Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

1. Każdemu klientowi, bedącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego www.imkprofit.pl przysługuje (na podstawie przepisów prawa) prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, 10 dni licząc od dnia dostarczenia towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Klient odeśle towar w nienaruszonym opakowaniu, na własny koszt waraz z dołączonym dowodem zakupu

Zwrot następuje na adres: P.W. IMK PRO-FIT Iwona Markowska-Kabała, 43-450 Ustroń, ul. Orzechowa 52

2. Zwrot pieniędzy następuje wyłącznie przelewem na konto bankowe, z którego Sprzedający otrzymał wpłatę lub konto wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu.

3. W przypadku ewentualnej reklamacji należy skontaktować się ze sklepem dorgą elektroniczną lub telefonicznie.