Regulamin


Regulamin korzystania ze sklepu internetowego

Warunki ogólne

1. Szczegłowe zasady korzystania ze sklepu oraz realizacja sprzedaży przez sklep internetowy www.wiemzezdrowojem.pl   odbywa się według niniejszego regulaminu. Złożone przez klienta zamówienie (zwanego dalej Klientem lub Zamawiającym) jest równoznaczne z jego akceptacją i zobowiązuje Klienta do jego przestrzegania.

2. Włascicielem sklepu internetowego www.wiemzezdrowojem.pl jest firma P.W. IMK PRO-FIT Iwoan Markowska-Kabała z siedzibą: 43-450 Ustroń, ul. Orzechowa 52, NIP 576 138 08 00

3. Ceny produktów dostepnych na stronie www.wiemzezdrowojem.pl są cenami brutto (zawierają należny podatek Vat) i są przedstawione w polskich zlotych. Ceny produktów dostępnych na stronie internetowej nie zawierają kosztów dostawy zamówienia.

4. Do korzystania z usług sklepu niezbędny jest dostęp do internetu oraz konto poczty elektronicznej.

5. Właściciel sklepu internetowego www.wiemzezdrowojem.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w poniższych warunkach oraz zmian cen na stronie internetowej.

 

Zamówienia oraz posób ich realizacji

1. Zamówienia można składać online, 7 dni w tygodniu przez wszystkie dni w roku, poprzez koszyk zamówień.

2. W celu złożnie zamówienia w sklepie internetowym konieczne jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie przez zamawiającego w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą formularza rejestracyjnego oraz zapoznanie się z regulaminem sklepu. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania się zamawiającego w sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.

3. Zakupu towarów może dokonać osoba, która ukończyła 18 lat i posiada zdolność do czynnosci prawnych.

4. Klient zamawiający towar w trakcie procesu zakupów ma obowiązek podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia - imienia i nazwiska (nazwy firmy), adresu wysyłki towarów (kod pocztowy, miast, ulica i numer lokalu), numeru telefonu niezbędnego do potwierdzenia zamówienia, adresu e-mail.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy zamówienie zostało złożone nieprawidłowo lub gdy Klient nie przestrzega Regulaminu sklepu internetowego oraz gdy zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn logistycznych.

6. Sklep nie realizuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sklep zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nierealizowania zamówień, niż określone w zdaniu poprzednim, po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronie internetowej www.imkprofit.pl

7. Maksymalny czas realizacji zamówień wynosi 4 dni robocze od daty zaksięgowania wpłaty na koncie. Dokładamy jednak wszelkich starań, by zamówienia były realizowane w jak najkrótszym czasie.

8. W przypadku braku towaru na magazynie, wysyłka może się opóźnić o czym klient zostanie powiadomiony mailowo lub telefonicznie. Specyficzne towary o krótkim terminie przydatności do spożycia (olej lniany i inne oleje) są sprowadzane na bieżąco i ich wysyłka może zostać opóźniona.

9. Każde zamówienie zostaje potwierdzone przez firmę w postaci poczty wysłanej na podany przez Zamawiającego e-mail. Po uzyskaniu potwierdzenia zamówienia nie można go już anulować.

10. Zamówienie z opcją przelewu należności na konto sklepu, które nie zostanie opłacone po 7 dniach zostaje anulowane.

11. Faktura Vat wystawiana jest na życzenie, a Zamawiający upoważnia sklep do wystawienia faktury Vat bez podpisu odbiorcy.

 

Płatności

1. Dostępnymi w sklepie formami płatności są:

- przelew bankowy na konto,

- pobranie,

- gotówka (przy odbiorze osobistym).

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy w dokonaniu płatności wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie.

3. Przy dokonaniu płatności za złożone zamówienie należy w tytule przelewu podać numer zamówienia znajdujący się w wiadomości e-mail potwierdzającym przyjęcie zamówienia przez sklep.

4. Płatność dokonana przez zamawiającego za towar, co do ktorego stiwerdzono brak w magazynie lub który jest chwilowo niedostepny, będzie zwracana przez sklep przelewem na konto bankowe Zamawiającego.

 

Sposób i koszty dostawy

1. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej tylko na terenie Polski.

2. Po zrealizowaniu i nadaniu paczki na skrzynkę mailową Zlecenidawcy zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca wysyłkę. Przy dostawie zamówienia Zamawiający ma obowiązek sprawdzić w obecności dostawcy, czy przesyłka posiada uszkodzenia wynikłe z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z zamówieniem i potwierdzić odbiór zamówienia.

3. Koszty dostawy

Koszty przesyłki kurierskiej do 30 kg wynosi 16,00 zł

Koszty przesyłki kurierskiej pobraniowej to 16,00+3,50 (pobranie)=19,50zł

4. Nie wysyłamy paczek poza granice kraju.

Zwroty i rekalmacje

1. Każdemu klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art.22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego www.wiemzezdrowojem.pl przysługuje (na podstawie przepisów prawa) prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru bez podania przyczyny w terminie 10 dni licząc od dnia dostarczenia towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Klient odeśle towar w nienaruszonym opakowaniu na własny koszt wraz z dołączonym dowodem zakupu.

Zwrot następuje na adres: P.W. IMK PRO-FIT Iwona Markowska-Kabała, 43-450 Ustroń, ul. Orzechowa 52

2. Zwrot pieniędzy następuje wyłącznie przelewem na konto bankowe, z którego Sprzedający otrzymał wpłatę lub konto wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu

3. W przypadku ewentualnej reklamacji nalezy skontaktować się ze sklepem drogą elektroniczna lub telefonicznie